Numera fotograferar jag bara på min fritid för att det är kul och driver inte något företag.