Numera fotar jag bara på min fritid för att det är kul och driver inget företag.